Trụ sở Hà Nội

Khu công nghiệp Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +84 (4) 3813 4580

Email: company@vitgarment.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

6-8 Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình,
TP.HCM, Việt Nam

Tel: +84 [8] 3821 3288

Email: company@vitgarment.vn